EN BG

Политика за поверителност

Въведение

Когато използвате нашия уеб сайт, ние може да събираме от Вас лични идентифициращи данни. Обикновено събираме лични идентифициращи данни („Вие“ или „Ваш/а/и“), когато:

посещавате нашия Уеб сайт,

поискате информация или изпратите запитване чрез раздела „Свържете се с нас“; или

Ние, EvertyHoldingsLtd и нашите филиали („ние“, „нас“, „наши“ или „Everty“), се ангажираме да пазим поверителността на данните, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт. Тази Политика за поверителност („Политика“) има за цел да ви помогне да разберете типа данни, които събираме, причините, поради които ги събираме, и какво правим с тях. Тази Политика е важна и се надяваме, че ще отделите време да я прочетете внимателно заедно с Политика за бисквитки и Условия за ползване на нашия уебсайт, преди да ни предоставите вашите лични данни. Когато решите да използвате нашия уебсайт, ще приемем, че сте прочели, разбрали и сте съгласни със съдържанието на тази Политика.

Тази Политика се прилага, когато ние действаме като администратор на данни и ние определяме целта и средствата за обработка на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така идентифицирахме областите, в които сме възложили обработката на вашите лични данни на трети страни, така че да сте наясно.

Също така ще ви помолим да се съгласите с използването на бисквитки от наша страна в съответствие с условията на Политика за бисквитки when you first visit our Website.

1. Какви данни събираме

С прости думи, личните данни са информация, която ви идентифицира като физическо лице („Лични данни“).

Общите категории лични данни, които можем да събираме и обработваме, включват, но не се ограничават до следното:

 • данни за вашето използване на нашия уебсайт и услуги, а именно информация за вашите посещения и използване на този уебсайт (включително вашия адрес на интернет протокол (IP), географско местоположение, продължителност на посещение на уебсайта, час и дата на посещение на уебсайта, показвания на страници и пътеки за навигация на уебсайтове), („Данни за използване“);
 • информация, която предоставяте, за да можем да отговорим на вашето запитване и/или да се абонирате за нашите услуги (за допълнителна информация или по друг начин) или вашите коментари или оплаквания във връзка с нашия уебсайт (включително вашето пълно име, имейл адрес и телефонен номер ), („Данни за кореспонденция“);
 • всякакви други лични данни, които изберете да ни изпратите.
 • информация (включително вашето пълно име, държава на пребиваване, подробности за адреса, имейл адрес и телефонен номер) и документи (включително информация относно вашето образование и трудов опит, вашето мотивационно писмо, вашата автобиография (CV) и всякакви други документи, които искате да изпратите ), които ни предоставяте с цел попълване и подаване на формуляр за кандидатстване за свободно работно място на нашия уебсайт („Данни за свободни позиции“);
 • всякакви други лични данни, които изберете да ни изпратите, за да ви предоставим нашите услуги.

Вие, като физическо лице, не трябва да ни предоставяте лични данни на други лица. Компаниите, ангажирани от Everty да намерят потенциални кандидати, може да се наложи да ни предоставят вашите данни като част от договорно споразумение. Във всички подобни случаи предоставените данни ще бъдат третирани и защитени така, сякаш са лични данни, предоставени от физическо лице.

Обработка на лични данни

Личните данни, които са ни подадени през нашия Уеб сайт, ще бъдат използвани и обработвани за следните конкретни цели:

 • Данни за използването:
 • Цел на обработването: за поддържане на сигурността на нашия Уеб сайт, откриване и предотвратяване на проблеми с услугата и технологиите, засягащи нашия Уеб сайт; предотвратяване на измами; по-добро опознаване на различните видове посетители, които разглеждат или използват нашия Уеб сайт и Услугите, с цел подобряването им; гарантиране, че потребителите на нашия Уеб сайт спазват Условията за ползване.
 • Правни основания за обработване: законните ни интереси;
 • Данни за кореспонденция:
 • Цел на обработването: да можем да отговаряме на запитвания или оплаквания за нашите услуги, Уеб сайта или свободни работни места.
 • Правни основания за обработване: законните ни интереси;
 • Данни за свободни работни места:
 • Цел на обработването:
 • Да можем да вземем участие в процеса на вашия избор и да разгледаме и анализираме кандидатурата Ви във връзка с позицията, за която сте кандидатствали.
 • Да комуникираме с Вас относно процеса на подбор.
 • Да разглеждаме и анализираме кандидатурата Ви във връзка с други настоящи или бъдещи свободни позиции.
 • След приключване на подбора Вашите данни за свободни работни места може да бъдат обработени, анонимизирани и съхранени за статистически цели.
 • Възможно е да използваме аналитични дейности (с помощта на технически или други електронни средства) за подбор на подходящите кандидати въз основа на конкретно зададени от нас критерии или на обичайните критерии за позицията, за която сте кандидатствали.
 • Процесът на откриване на подходящите кандидати може до някаква степен да включва и елементи на автоматично обработване, но решението за това кой да бъде избран за свободната позиция се взима от нашия екип по набиране на персонал.
 • Правни основания за обработване: законните ни интереси;
 • Данни за известяване:
 • Цел на обработването: да Ви изпращаме съответните известия и/или нашите имейл бюлетини/съобщения/актуализации, касаещи дейността ни и позициите, които може да Ви интересуват, по пощата или ако сте дали изричното си съгласие – чрез имейл или други подобни технологии, ако изрично сте поискали такива (ако вече не желаете да получавате маркетингови съобщения, можете да ни уведомите за това по всяко време).
 • Законни основания за обработване: вашето съгласие.
 • Освен за конкретните цели, описани по-горе, можем да обработваме Вашите Лични данни, доколкото това е допустимо съгласно приложимото законодателство и ако добросъвестно считаме, че е необходимо за:
 • спазване на правно задължение или изискване на държавен орган;
 • защита на нашите права в съдебни или административни производства;
 • нашата защита срещу юридическа отговорност.
 • Понякога, така както и много други фирми практикуват, е възможно да наемаме трети страни за изпълнението на определени функции, свързани с обработването на Вашите Лични данни.

Такива функции са например поддържането на база данни с:

автобиографии на потребители, които са кандидатствали за свободни работни места чрез нашия Уеб сайт;

потребители, които получават имейл известия и бюлетини.

Това са данните на лицата, обработващи личните данни по посочените два случая („Обработващи трети страни”), които използваме:

– iCIMS, Inc.,101 Crawfords Corner Road, Suite 3-100, Holmdel, NJ 07733, САЩ

 

3. Разкриване на лични данни

Можем да разкрием вашите Лични данни на някой от:

 • нашите служители, служители, доставчици, подизпълнители;
 • дъщерни компании и филиали (включително техните служители, служители, доставчици и подизпълнители);

доколкото това е разумно необходимо за целите, посочени в настоящата Политика. Ние ще разкрием вашите лични данни:

 • доколкото сме длъжни да направим това по закон или от публични и/или държавни органи;
 • във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства и за спазване на съдебния процес;
 • доколкото това е разумно необходимо, за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рисковете, получаване на професионален съвет или за установяване, упражняване или защита на нашите законни права, независимо дали в съдебно производство или в административно или извънсъдебно процедура (включително предоставяне на информация на други лица за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);
 • за да наложим нашите Условия за ползване
 • за да ни позволи да търсим налични средства за защита или да ограничим щетите, които можем да понесем и

Освен както е предвидено в тази Политика, ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни.

4. Международни трансфери на данни

Като международна група от компании имаме офиси и хора по целия свят и най-вече в Съединените американски щати, Коста Рика, Китай, Виетнам, Република Кипър, България, Руанда, Малта и Нигерия.

Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между всяка от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме и обработваме информацията в съответствие с тази Политика.

Информацията, която събираме и която може да бъде прехвърлена на всяка страна, която няма закони за защита на данните (еквивалентни на тези в сила в ЕИП), е защитена от подходящи предпазни мерки, а именно използването на стандартни договорни клаузи за защита на данните, приети или одобрени от Европейския Комисионна или използването на задължителни корпоративни правила.

5. Запазване и изтриване на лични данни

Ние няма да съхраняваме или обработваме вашите Лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за целта на обработване, която сме посочили. В зависимост от целта на обработване ще бъдат приложими различни срокове за запазване на Вашите лични данни, които ще определим въз основа на:

 • продължителността на времето, необходимо за предоставяне на нашите Услуги,
 • разумната продължителност от време, необходима за
 • отговор на вашето искане за информация или на вашата жалба; или
 • дали Вашите лични данни са чувствителни или не,
 • дали сте се съгласили с по-дълъг период на съхранение,
 • Независимо дали сме задължени по закон, договор или подобно задължение да съхраняваме вашите Лични данни за минимален определен период от време.

Независимо от другите разпоредби на този параграф, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • доколкото от нас се изисква да го направим съгласно приложимото законодателство;
 • ако сме на мнение, че документите могат да бъдат от значение за всяко текущо, предстоящо или бъдещо съдебно производство; и
 • с цел установяване, упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

В края на периода на съхранение ние ще изтрием Вашите лични данни по начин, предназначен да гарантира, че не могат да бъдат възстановени или прочетени. По-специално, ние няма да съхраняваме Данни за свободни работни места за период, по-дълъг от 2 години, ако установим, че CV-то, което сте изпратили, не е подходящо за никоя от свободните позиции, налични към момента на подаването му. Ако заявите, че не трябва да имате достъп до нашите услуги (т.е. самоизключване), ние ще запазим тази информация за максимум 7 години, от заявката, преди изтриването.

6. Сигурност на личните данни

Сигурността на вашите лични данни е много важна за нас. Ние ще вземем разумни, технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, неоторизиран достъп, разкриването, унищожаването, злоупотребата или промяната на Вашите лични данни.

Изменения

Възможно е да изменяме и актуализираме настоящата Политика по всяко време без предизвестие. Измененият вариант на Политиката ще влезе в сила в момента на качването/публикуването му на Уеб сайта. Съответно ако не сте съгласен и не желаете да приемете Политиката след изменението ѝ, трябва да прекратите използването на Уеб сайта ни.

Трябва периодично да проверявате тази страница, ако искате да сте сигурен, че сте съгласен с всички промените на Политика.

8. Вашите права

Имате няколко права във връзка с Личните данни, които сте споделили с нас. Те са в съответствие с приложимото законодателство и могат да бъдат обобщени, както следва:

(a)Право на достъп;

Имате право да поискате достъп до личните си данни, които съхраняваме, включително правото да бъдете информирани за целта на обработката и получателите на вашите лични данни. При условие, че правата на другите не са засегнати, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни, които съхраняваме, но при това може да ви помолим да потвърдите самоличността си.

(b) Право на корекция;

Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

(c) Право на изтриване;

При определени обстоятелства имате право на изтриване на вашите Лични данни без неоправдано забавяне. Тези обстоятелства могат да възникнат, когато:

 • вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целта, за която са били събрани или обработени по друг начин;
 • оттеглите съгласието си при обстоятелства, при които сте го предоставили преди това;
 • възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните;
 • обработката е за целите на директния маркетинг;
 • вашите лични данни са били неправомерно обработени.

Правото на изтриване не е абсолютно и изключенията включват обстоятелства, при които обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на законово задължение; и/или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

(d) Право на ограничаване на обработката;

При определени обстоятелства имате право да ограничите обработването на вашите лични данни. Примери за такива обстоятелства включват случаи, в които оспорвате точността на Вашите Лични данни или необходимостта ни да имаме достъп до Вашите Лични данни за декларираните цели на обработка. Ако и когато обработката е била ограничена на това основание, ние може да продължим да съхраняваме вашите лични данни, но не можем да ги обработваме по друг начин:

(д) Право на възражение срещу обработката;

Ако сме обработвали Вашите Лични данни на определено правно основание (като законен интерес), имате право да възразите срещу такава обработка при определени обстоятелства. При подаване на такова възражение и освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за продължаване на обработката, които имат предимство пред вашите интереси или ако обработката е за установяване, упражняване или защита на правни претенции, ние ще спрем обработката

(f) Право на преносимост на данните;Ако обработката се извършва с автоматизирани средства И правното основание за нашата обработка на вашите лични данни е:

 1. съгласие; или
 2. изпълнение на договор, по който сте страна или
 3. подготвителна работа по ваше желание преди сключване на договор;

имате право да получите вашите лични данни от нас в структуриран, често използван и машинно четим формат, освен ако това не би засегнало неблагоприятно правата и свободите на другите.

(g) Право на подаване на жалба до надзорен орган; Ако смятате, че обработването от наша страна на вашите Лични данни нарушава приложимото законодателство за защита на данните, имате законно право да подадете жалба до българския, кипърския или друг надзорен орган на ЕС.

(h) Право на оттегляне на съгласието:

Доколкото правното основание за нашата обработка на вашите лични данни е съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

Можете да упражните което и да е от правата си във връзка с вашите лични данни чрез писмено уведомление до нас чрез data.pri[email protected].

9. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни.

Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

Чувствителна информация

Молим Ви да НЕ изпращате или споделяте с нас чувствителни Лични данни (включително, но не само, номера на Ваши държавни или финансови сметки, информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други вярвания, здравна, генетична или биометрична информация, криминално минало, членства в синдикати).

11. Нашите данни за контакт

Ако в даден момент смятате, че не сме се придържали към тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нашия екип за поверителност data.pri[email protected].

 

В сила от December 15th, 2021